Storydesign

Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als je diensten of producten bij ons inkoopt verwerken we je persoonsgegevens, facturatiegegevens en contactgegevens.
Bij sommige trainingen maken we gebruik van video-opnames.
Na afloop van trainingen registreren we je evaluatie.
Het kan zijn dat er een aanwezigheidsregistratie plaatsvindt.
Wij verzamelen over jouw activiteiten en jouw surfgedrag op onze website.
Bij coachings maken we soms op jouw verzoek gebruik van een ICL-R test. Hiervoor lever je testgegevens aan.
Voor onze digitale tools noteren we je naam en emailadres.

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?

We verzamelen je persoonsgegevens, facturatiegegevens en contactgegevens om trainingen op een juiste manier te kunnen uitvoeren en factureren. Tijdens de training heeft de trainer toegang tot je contactgegevens om je bij calamiteiten te kunnen bereiken.

De evaluaties gebruiken we als instrument om trainingen te monitoren en de kwaliteit te monitoren en te vergroten.
Als je daar expliciet toestemming voor geeft gebruiken we je feedback als review voor onze diensten en producten.
Bij sommige trainingen worden er video-opnames van je presentaties gemaakt. Na afloop krijg je per mail toegang tot jouw eigen opnames. Na 3 weken verwijderen wij alle opnames uit onze bestanden.
Na afloop van een training of coaching ontvang je onze Presentatiepost met artikelen over presenteren. Je kunt je hier te allen tijde voor afmelden.

Als je werkgever een aanwezigheidsregistratie eist geven wij door of je aanwezig bent geweest bij de training of coaching.
De ICL-R test wordt gebruikt als analysemiddel in coachings. De uitkomsten worden aan je verstrekt.
We volgen surfgedrag op onze website om zo onze dienstverlening te kunnen optimaliseren.
We bewaren persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en accreditaties.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma’s of –systemen zonder dat daar een medewerker van ons tussen zit.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor een correcte dienstverlening (afwikkeling training/coaching en facturatie). Verder bewaren we gegevens zo lang als noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Met wie delen we je gegevens?

Wij delen je gegevens niet met derden tenzij op nadrukkelijk verzoek van jou, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met organisaties of personen die jouw gegevens in onze opdracht verwerken (denk aan partijen die onze e-course of Storydesigner app verwerken).
Indien er een aanwezigheidseis gesteld is door je werkgever zullen we deze registratie met je werkgever delen.
Wij kunnen gegevens beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties.

Cookies of andere technieken?

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s beken worden. We gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te optimaliseren. Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kun je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruik maken.

Beveiliging

Nobbe Mieras trainingen is alleen via een SSL beveiligde verbinding te bereiken. Dat betekent dat ingevulde gegevens dus versleuteld worden verstuurd, en niet door derden kunnen worden gelezen. Wachtwoorden worden ook versleuteld opgeslagen waardoor noch wij zelf, noch buitenstaanders ze kunnen achterhalen

Nadat jouw gegevens bij Nobbe Mieras trainingen in bezit zijn gekomen, komen ze in het servernetwerk van Nobbe Mieras trainingen terecht. Ons netwerk wordt beheerd door een gerenommeerde ICT partner en webhosting provider met veel ervaring op het gebied van beveiliging. Binnen dat netwerk zijn ook alle verbindingen versleuteld met SSL. Ook is dit interne netwerk niet bereikbaar van buitenaf. Daarnaast kunnen onze eigen servers alleen bij de data die zij nodig hebben voor hun specifieke taak, dus een test- of emailserver kan niet bij de gegevens die voor de live-website nodig zijn.

Alle servers van Nobbe Mieras trainingen staan fysiek in de EU, en zijn dus niet onderhevig aan de Amerikaanse Patriot Act.

De databases waarop persoonsgegevens staan, en waarop de gegevens worden opgeslagen, zijn zelf ook versleuteld. Het ontsleutelen van de databasegegevens vereist een encryptiesleutel die ook alleen op onze eigen servers in het beveiligde netwerk staat. De gegevens in de databases zijn zonder die sleutel dus niet leesbaar.

Hoe kun je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om jouw gegevens die door ons bewaard worden in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Mocht je dit willen vragen we je een verzoek per e-mail aan ons te doen op [email protected].
Wij reageren binnen 4 weken op jouw verzoek en zullen tot verwijdering overgaan tenzij wettelijke verplichtingen of andere dringende redenen dit in de weg staan.

Veranderingen

Deze privacyverklaring kan wijzigen. We raden je dan ook aan om deze verklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemers ‘NL leert door’

U gaat scholing volgen bij een opleider.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt dit traject, de opleider ontvangt hiervoor een subsidie. Voordat u kunt deelnemen aan de scholingsactiviteit, vragen we uw toestemming voor een aantal zaken.

2.1 Inzage in het scholingstraject
SZW kan bij uw opleider een controle uitvoeren. Hiermee wordt vastgesteld of de scholingsactiviteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en of het volgens de regels is gebeurd. Daarvoor zijn onder andere uw BSN nodig en afgifte van uw bewijs van afronding. De controlerende ambtenaar van SZW heeft een geheimhoudingsplicht. Hij zal uw gegevens niet delen met derden.

2.1 Benadering voor onderzoeksdoeleinden door het door het ministerie ingeschakelde onderzoeksbureau en medewerking aan onderzoek
Het ministerie wil graag weten wat de scholing de deelnemers heeft opgeleverd. Daarom zal een onderzoeksbureau de regeling in opdracht van het ministerie evalueren. Het onderzoeksbureau dat de evaluatie gaat uitvoeren kan contact met u opnemen om mee te werken aan de evaluatie. Daarvoor is het nodig dat zij beschikken over uw contactgegevens. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

Door dit formulier te ondertekenen, geeft u toestemming. U vindt het goed dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor controles die worden uitgevoerd door SZW of voor het onderzoek dat wordt uitgevoerd door een door SZW aan te wijzen onderzoeksbureau. Uw toestemming geldt alleen voor deze twee doelen. Deze toestemming is twee jaar geldig. Dit formulier verstrekt u aan de opleider die dit in zijn administratie opneemt.

Als u geen toestemming geeft, kan de opleider geen subsidie ontvangen voor de scholingsactiviteit en kan dit niet kosteloos aan u worden aangeboden.

De wettelijke regeling voorziet erin dat uw BSN-nummer wordt verwerkt met het oog op het kunnen verstrekken van de subsidie waarmee u uw scholing gratis kunt volgen.

Uiteraard kunnen wij u niet verplichten uw BSN-nummer te overleggen, maar de scholing kan dan niet gratis aan u worden aangeboden.

Het BSN-nummer is nodig voor identificatie, vaststelling of u tot de doelgroep van de regeling behoort, of de activiteiten volgens de regels zijn uitgevoerd. Daarnaast wil het ministerie graag weten wat de resultaten van deze regeling zijn. Daarvoor is onderzoek nodig, waarbij wij u graag willen kunnen benaderen. Alleen voor die doelen wordt uw BSN gebruikt. Met ondertekening van dit formulier geeft u aan kennis te hebben genomen van de redenen waarom en de wijze waarop uw BSN-nummer wordt gebruikt.

Vragen of opmerkingen?

Bij vragen of opmerkingen horen we graag van je. Onze contactgegevens zijn:

Nobbe Mieras trainingen
Parkstraat 31
6828 JC Arnhem
026-4463002
[email protected]
https://www.nobbemieras.nl