Woord en gebaar horen bij elkaar

18 oktober 2012 | Nobbe Mieras

Neurowetenschapper Roel Willems heeft onderzoek gedaan naar het precieze verband tussen woord en gebaar.
Een aantal interessante resultaten uit het onderzoek zijn dat woord en gebaar zo bij elkaar horen dat we, terwijl we spreken zelfs gebaren maken als onze gesprekspartner ons niet kan zien, bijvoorbeeld als we telefoneren. Het blijkt dat zelfs blinden die met elkaar praten gebaren maken.

Expressie

Als we gedwongen worden om onze expressie in gebaren achterwege te laten, door bijvoorbeeld op onze handen te zitten, heeft dat tot gevolg dat we minder gedetailleerd spreken. Laten we de gebaren weg, dan wordt onze gesproken taal armer.

Uit eerder Brits onderzoek blijkt dat het publiek door de gebaren van de spreker meer begrijpt van het verhaal: een onderzoeksgroep werd gevraagd een tekening te maken op basis van louter tekst en op basis van de combinatie tekst en gebaren. In het tweede geval bleken de tekeningen beter te lijken dan in de eerste. Het publiek krijgt dus door de gebaren meer informatie.