Rutte authentieker dan Obama?

21 januari 2011 | Nobbe Mieras

Afgelopen week stonden er twee columns in de Volkskrant die iets lieten zien van een wijdverspreid misverstand over authenticiteit. Wat werd er geschreven. In de ene column stak Paul Brill de loftrompet op de herdenkingsrede van president Obama van de schietpartij in Arizona. Volgens Brill was de ‘magie van de grote redenaar’ terug en heeft Obama zich ‘opnieuw gepositioneerd als een man met presidentiële allure, als een leider die op een cruciaal moment zowel zijn hart als zijn verstand op eloquente wijze kan laten spreken’. Jean-Pierre Geelen daarentegen zette in zijn column het optreden van Obama af tegen de reactie die premier Rutte zijn twitteraars in een YouTube filmpje gaf. Hij roemde het optreden van Rutte, die losjes, ontspannen én uit het hoofd zijn followers antwoord gaf op gestelde vragen. Vervolgens stelt Geelen: “Rutte is duidelijk geen Obama. Toch oogde zijn YouTube-praatje authentieker dan de rede van Obama.”

Authenticiteit van Rutte

Wat een, hoe zal ik dit formuleren… opmerkelijke conclusie van Geelen: Rutte oogt authentieker dan Obama.
Nu wordt authenticiteit, die o zo gewilde eigenschap, ook wel omschreven als ‘de mate waarin iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid, geest of karakter’. Maar het is toch wel verrekte lastig om Rutte’s homevideo te vergelijken met Obama’s verzoenende en samenbindende toespraak. Andere genres, andere vormen. Ik bedoel, je rekent een mimespeler toch ook niet af op het feit dat ie zo weinig tekst heeft? Of een priester op z’n kledingkeuze? Zowel de mimespeler als de priester treden op in een publieke setting, maar moeten daar aan heel andere eisen voldoen omdat hun genre verschilt.

Gewoon

Ik vermoed dat Geelen het niet zo zeer over ‘authenticiteit’ heeft als wel over ‘gewoon’. Rutte is veel gewoner en losser dan Obama. Maar daarom niet per se authentieker. Veel meer uit de losse pols en zonder vaste tekst, maar daarom niet meteen echter.
Precies diezelfde denkfout die op dit moment in presentatieland gemaakt wordt: Hoezo voorbereiden? Vertel het gewoon spontaan! Dat een presentatie te ingewikkeld kan zijn om ter plekke uit de mouw te schudden wordt dan voor het gemak even vergeten.
Hoezo PowerPoint (of Prezi)? Dat had Martin Luther King toch ook niet nodig? De denkfout die hier gemaakt wordt is dat de genres door elkaar gehaald worden.

Martin Luther King

Nee, Martin Luther King gebruikte geen PowerPoint, maar jij bent dan ook geen Martin Luther King. Jij bent een accountmanager die de laatste kwartaalcijfers moet toelichten. Ander genre, andere wetmatigheden. En bínnen dat eigen genre moet je authentiek, dus zo trouw mogelijk aan eigen persoonlijkheid, geest of karakter zijn. Dus.